Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Domově Brtníky, p. o.

Anotace pojektu

Demolice a výstavba nového objektu č.p. 122 DOZP Brtníky, p. o.

Anotace pojektu

Rekonstrukce č. p. 118

Anotace pojektu