Věříme ve smysl naší práce

Domov Brtníky, p. o. (dále jen Domov)

Byl založen jako Ústav sociální péče pro mládež v roce 1961. Dle informací získaných od pamětníků byli první klienti přijati 18. prosince 1961. V roce 1963 byla kapacita ústavu 70 dětí. Některé zde zůstaly až do věku dospělosti a jsou zde dosud. Na otevření ústavu měly v té době největší zásluhu řádové sestry „Misijní sestry – Služebnice Ducha Svatého“. Zhruba v polovině 80. let musely sestry z ústavu odejít a stabilizace personálu trvala několik let. Od roku 1995 je ústav příspěvkovou organizací. Do konce roku 2002 byl ve zřizovatelství Okresního úřadu Děčín, od 1. 1. 2003 je zřizovatelem Ústecký kraj. K 1. 1. 2021 došlo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ke sloučení organizací Domov Brtníky, p. o. a Domov bez hranic Rumburk, p. o. pod jednotný název Domov Brtníky, p. o. Více viz Naše historie.

Domov je poskytovatelem dvou pobytových sociálních služeb poskytovaných dospělým osobám s mentálním postižením, případně kombinovaným s jiným typem postižení – Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP) a Chráněné bydlení (dále CHB). Služby jsou poskytovány v objektech a bytových jednotkách ve Šluknovském výběžku – Brtníky, Velký Šenov, Šluknov, Rumburk. Od 1. 1. 2023 byla ve službě DOZP vyčleněna 1 domácnost pro 4 klienty s poruchami autistického spektra.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Celoroční pobytová služba určená osobám ve věku od 18 let s mentálním postižením, případně kombinovaným postižením, kterým hrozí sociální vyloučení a jsou převážně či zcela závislé na pomoci druhé osoby.
Kapacita služby je 61 lůžek.

Zjistit více

Chráněné bydlení

Celoroční pobytová služba určená osobám s lehkým a středním mentálním postižením, případně kombinovaným postižením, od 18 let věku, které nepotřebují poskytovat celodenní péči. Jedná se o znevýhodněné osoby, kterým hrozí sociální vyloučení a jsou částečně závislé na pomoci druhé osoby.
Kapacita služby je 62 lůžek.

Zjistit více
Domovy pro osoby se zdr.postižením – osoby s PAS

Domovy pro osoby se zdravotním postižením – osoby s PAS

Celoroční pobytová služby určená osobám ve věku od 18 let s jiným zdravotním postižením – osobám s poruchou autistického spektra projevující se chováním náročným na péči (např. agresivita vůči druhým osobám a předmětům, sebepoškozování, neklid, atd.). Osobám, které nemají osobu blízkou, která by o ně pečovala nebo pečující již péči o ně nezvládá, a které jsou převážně či zcela závislé na pomoci druhých osob. Z důvodu tohoto chování náročného na péči nemohou využívat běžné pobytové služby.
Kapacita služby jsou 4 lůžka.

Zjistit více

Úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje

Vážení spoluobčané,

Ústecký kraj spravuje téměř sto čtyřicet příspěvkových organizací, jejichž posláním je zajišťovat kvalitní a profesionální služby na vysoké úrovni. Našim klientům se snažíme poskytnout taková zařízení a služby, která nesplňují jen vysoké standardy, ale zároveň se snažíme, aby se v našich zařízeních lidé cítili bezpečně, příjemně, zkrátka jako doma. I proto Ústecký kraj dle svých možností investuje finanční prostředky do jejich další modernizace. Jde nám mimo jiné o to, aby se tato zařízení v čase dále rozvíjela i rozšiřovala.

Poskytování péče klientům v sociálních zařízeních je činnost obdivuhodná a záslužná. Všichni zaměstnanci, bez ohledu na jejich pracovní náplň, vynakládají maximální úsilí, aby se zde klienti cítili dobře, byli spokojení, aby měli péči, kterou si zaslouží, a to mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností, ve svém volném čase. Jsem proto přesvědčený, že čas, kteří klienti v našich příspěvkových organizacích poskytujících sociální služby prožijí, pro ně bude čas plný příjemných chvil.

Věřím, že v našich zaměstnancích najdete obrovskou podporu a že Vám naše zařízení poskytnou vše, co hledáte a potřebujete.

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje