Nákup stropního zvedacího systému pro Domov Brtníky p.o.

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000288/zakazka/681664

Nákup devítimístného osobního vozidla pro Domov Brtníky p.o.

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000288/zakazka/682776