Vize

Vize transformace Domova Brtníky, p. o.

 • Postupné snižování kapacity sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) z 71 lůžek na 46 lůžek v souvislosti s navyšováním kapacity sociální služby Chráněné bydlení (CHB) na 25 lůžek.
 • Vytváření dostatku aktivizačních a volnočasových aktivit zařízení včetně využívání dostupných aktivit v komunitě (chráněné dílny apod.).
 • Intenzivní spolupráce a komunikace s rodinami a blízkými osobami uživatelů, včetně budování dobrých vztahů s veřejností.
 • Vyhledávání pracovních příležitostí na chráněném i otevřeném trhu práce (samostatně či prostřednictvím zprostředkovatelských agentur).
 • Spolupráce s veřejnými institucemi v okolí a začlenění do jejich využívání všech členů týmu.
 • Poskytování takové sociální služby, které uživatelům umožní život v přirozeném prostředí majoritní společnosti bez prvků institucionalizace.
 • V rámci humanizace prostředí zařízení zlepšit životní podmínky uživatelů služby DOZP.
 • Členění nově vzniklých bytových prostor na samostatné domácnosti včetně sociálního zázemí pro maximálně 6 uživatelů na domácnost (vznik nových 9 domácností) s jedno maximálně dvoulůžkovými ložnicemi.
 • Zajištění většího soukromí uživatelům vznikem jedno maximálně dvoulůžkových ložnic.
 • Vytvoření bezbariérového prostředí.
 • Zapojování uživatelů do nácviků činností pro běžný život v běžných podmínkách běžné komunity (sebe obslužné činnosti, péče o domácnost, péče o své zdraví, finance, orientace v rizikových situacích apod.).
 • Vedení uživatelů v maximální míře k rozhodování ve věcech týkajících se jejich života.
 • Průběžné připravování a uskutečňování přechodu uživatelů do Chráněného bydlení a jejich podporování v začleňování do běžného života (již probíhají praktické nácviky pro život, např. samostatné vycházky, nakupování, praní, žehlení, základy vaření, veřejná doprava).
 • Vzdělávání pracovníků pro přípravu uživatelů do Chráněného bydlení i samotné poskytování služby Chráněné bydlení (dílčí porady, odborné semináře v zařízení i mimo něj na téma Chráněné bydlení, návštěvy takovýchto zařízení, supervize) včetně poskytování služby DOZP v domácnostech.
 • Poskytování služeb uživatelům týmem kvalifikovaných zaměstnanců v přiměřené míře na základě individuálního přístupu a specifických potřeb uživatelů, poskytování podpory pouze v nezbytně nutné míře tak, aby klienti byli motivováni k rozvoji nebo alespoň zachování svých schopností a dovedností.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací