Vítejte

UPOZORNĚNÍ !!!

Návštěvy jsou za podmínky přijetí všech preventivních opatření povoleny od 25.5.2020.

Tímto  Vás žádáme, abyste každou návštěvu  ohlásili předem vedoucí směny Domova Brtníky,  p. o. na tel. č. 736 765 249.

PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVY ZDE

Vítáme Vás na stránkách Domova Brtníky, p.o.

Domov Brtníky, p.o. se nachází v obci Staré Křečany v části Brtníky, která je součástí Šluknovského výběžku v Ústeckém kraji.

Sociální pobytová služba DOZP je poskytována ve čtyřech objektech. V roce 2018 byla ukončena rekonstrukce objektu č.p. 118. Rekonstrukce byla realizována zřizovatelem poskytovatele, Ústeckým krajem, za finanční podpory evropského dotačního titulu. Rekonstrukcí vznikla bezbariérové prostředí tří domácností spojené výtahem. V těchto třech domácnostech jsou ubytováni uživatelé služby DOZP v jedno maximálně dvou lůžkových pokojích a žijí v “ běžné“ domácnosti pro maximálně šest uživatelů. Domácnosti jsou koncipovány v souladu s Doporučeným metodickým postupem MPSV k zajištění materiálně technického zázemí pobytové sociální služby. V rámci celkové rekonstrukce došlo k výměně oken, zateplení objektu, jeho izolace a k výměně střešní krytiny. Od ledna 2020 probíhá celková rekonstrukce budovy č. p. 122.

Poskytovatel je zapojen do změnových procesů v rámci transformace a humanizace sociální služby, kdy dle schváleného transformačního plánu zřizovatelem dochází k postupnému snižování kapacity pobytové služby DOZP z původních 71 lůžek na konečných 46 lůžek ve prospěch pobytové služby CHB na konečných 25 lůžek. Služba DOZP bude postupně humanizována vznikem „běžných domácností“ o maximálním počtu 6 lůžek na domácnost s jedno maximálně dvou lůžkovými pokoji, kuchyní, obývacím pokojem a sociálním zázemím v bezbariérovém objektu. Zároveň probíhá školení zaměstnanců v přímé péči s důrazem a podporou náhledu na poskytování služby uživatelům s ohledem na individuální přístup, na rozvíjení či udržení schopnosti sebeobsluhy, začleňování do komunity.

Od roku 2013 poskytujeme službu – Chráněné bydlení. Od 1. ledna 2020 je kapacita služby Chráněné bydlení 19 lůžek a je poskytována v osmi pronajatých bytech v Rumburku. Služba Chráněné bydlení je poskytována dospělým ženám a mužům s lehkým mentálním postižením, s potřebou nižší míry podpory.

Kapacita pobytové služby DOZP byla od 1. 1. 2018 snížena o 9 lůžek na 54 lůžek, od  1. 1. 2020 o další 2 lůžka na stávajících 52 lůžek. Služba DOZP je poskytována dospělým ženám a mužům s mentálním postižením, případně kombinovaným postižením. Uživatelé jsou ubytováni v jedno, dvou, tří a v současné době ještě i čtyřlůžkových pokojích ve čtyřech objektech v Brtníkách.