Vítejte

Vítáme Vás na stránkách Domova Brtníky, p.o.

Domov Brtníky, p.o. se nachází v obci Staré Křečany v části Brtníky, která je součástí Šluknovského výběžku v Ústeckém kraji.

Sociální pobytová služba DOZP je poskytována ve čtyřech objektech. V roce 2018 byla ukončena rekonstrukce objektu č.p. 118. Rekonstrukce byla realizována zřizovatelem poskytovatele, Ústeckým krajem, za finanční podpory evropského dotačního titulu. Rekonstrukcí vznikla bezbariérové prostředí tří domácností spojené výtahem. V těchto třech domácnostech jsou ubytováni uživatelé služby DOZP v jedno maximálně dvou lůžkových pokojích a žijí v “ běžné“ domácnosti pro maximálně šest uživatelů. Domácnosti jsou koncipovány v souladu s Doporučeným metodickým postupem MPSV k zajištění materiálně technického zázemí pobytové sociální služby. V rámci celkové rekonstrukce došlo k výměně oken, zateplení objektu, jeho izolace a k výměně střešní krytiny. Od ledna 2020 probíhá celková rekonstrukce budovy č. p. 122.

Poskytovatel je zapojen do změnových procesů v rámci transformace a humanizace sociální služby, kdy dle schváleného transformačního plánu zřizovatelem dochází k postupnému snižování kapacity pobytové služby DOZP z původních 71 lůžek na konečných 46 lůžek ve prospěch pobytové služby CHB na konečných 25 lůžek. Služba DOZP bude postupně humanizována vznikem „běžných domácností“ o maximálním počtu 6 lůžek na domácnost s jedno maximálně dvou lůžkovými pokoji, kuchyní, obývacím pokojem a sociálním zázemím v bezbariérovém objektu. Zároveň probíhá školení zaměstnanců v přímé péči s důrazem a podporou náhledu na poskytování služby uživatelům s ohledem na individuální přístup, na rozvíjení či udržení schopnosti sebeobsluhy, začleňování do komunity.

Od roku 2013 poskytujeme službu – Chráněné bydlení. Od 1. ledna 2020 je kapacita služby Chráněné bydlení 19 lůžek a je poskytována v osmi pronajatých bytech v Rumburku. Služba Chráněné bydlení je poskytována dospělým ženám a mužům s lehkým mentálním postižením, s potřebou nižší míry podpory.

Kapacita pobytové služby DOZP byla od 1. 1. 2018 snížena o 9 lůžek na 54 lůžek, od  1. 1. 2020 o další 2 lůžka na stávajících 52 lůžek. Služba DOZP je poskytována dospělým ženám a mužům s mentálním postižením, případně kombinovaným postižením. Uživatelé jsou ubytováni v jedno, dvou, tří a v současné době ještě i čtyřlůžkových pokojích ve čtyřech objektech v Brtníkách.