Vítejte

Vítáme Vás na stránkách Domova pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o. se nachází v obci Staré Křečany v části Brtníky, která je součástí Šluknovského výběžku v Ústeckém kraji.

Sociální pobytová služba DOZP je poskytována v pěti objektech. V roce 2017 byla zahájena rekonstrukce jednoho z objektů, č.p. 118. Rekonstrukce je realizovaná zřizovatelem poskytovatele, Ústeckým krajem, za finanční podpory evropského dotačního titulu. Rekonstrukcí vznikne bezbariérové prostředí tří domácností spojené výtahem. V těchto třech domácnostech budou ubytováni uživatelé služby DOZP v jedno maximálně dvou lůžkových pokojích a budou žít v “ běžné“ domácnosti pro maximálně šest uživatelů. Domácnosti jsou koncipovány v souladu s Doporučeným metodickým postupem MPSV k zajištění materiálně technického zázemí pobytové sociální služby. V rámci celkové rekonstrukce dojde k výměně oken, zateplení objektu, jeho izolace a k výměně střešní krytiny.

Poskytovatel je zapojen do změnových procesů v rámci transformace a humanizace sociální služby, kdy dle schváleného transformačního plánu zřizovatelem dochází k postupnému snižování kapacity pobytové služby DOZP z původních 71 lůžek na konečných 46 lůžek ve prospěch pobytové služby CHB na konečných 25 lůžek. Služba DOZP bude postupně humanizována vznikem „běžných domácností“ o maximálním počtu 6 lůžek na domácnost s jedno maximálně dvou lůžkovými pokoji, kuchyní, obývacím pokojem a sociálním zázemím v bezbariérovém objektu. Zároveň probíhá školení zaměstnanců v přímé péči s důrazem a podporou náhledu na poskytování služby uživatelům s ohledem na individuální přístup, na rozvíjení či udržení schopnosti sebeobsluhy, začleňování do komunity.

Od 1. ledna 2013 poskytujeme novou službu – Chráněné bydlení. V Rumburku, kde poskytujeme službu od 1. ledna 2013 je kapacita 4 klientů. Od 1. listopadu 2013 jsme rozšířili službu Chráněné bydlení o byt ve Varnsdorfu, kde byla kapacita stejná, tzn. 4 klienti. Od 1.lena 2018 došlo k dalšímu rozšíření kapacity služby CHB o 9 lůžek v Rumburku, V současné době má služba CHB kapacitu 17 lůžek a je poskytována v sedmi pronajatých bytech v Rumburku. Služba CHB je poskytována dospělým ženám a mužům s lehkým mentálním postižením, s potřebou nižší míry podpory.

Kapacita pobytové služby DOZP je od 1.1.2018 snížena o 9 lůžek na stávajících 54 lůžek. Služba DOZP je poskytována dospělým ženám a mužům s mentálním postižením, případně s kombinovaným postižením. Uživatelé jsou ubytováni v jedno, dvou, tří a v současné době ještě i čtyřlůžkových pokojích ve čtyřech objektech v Brtníkách. Od října 2017 jsou uživatelé domácnosti z č.p.118 přechodně ubytováni po dobu rekonstrukce tohoto objektu na Salmově. Návrat této domácnosti do zrekonstruovaného objektu č.p.118 je plánován na druhou polovinu roku 2018. Jedná se o domácnost o kapacitě 16 lůžek.