Domov Brtníky, p. o. se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy (zákonem č. 99/2019 Sb.), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky:

www.dozpbrtniky.cz

Stav souladu

Veřejně přístupné internetové stránky Domov Brtníky, p. o. jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti, směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/2102, ze dne 26. 10. 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, normou č. EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08). a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou rozsahem příliš velké. Z těchto důvodů doporučujeme jejich stažení. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout aplikace (viz. Doporučení níže). V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. Některé publikované PDF dokumenty jsou pouze ve formě skenů listinných dokumentů a neobsahují tedy textovou vrstvu. V převážné většině se jedná o dokumenty umístěné na úřední desce, které byly doručeny úřadu v listinné podobě od třetích stran a jejich plnohodnotná elektronizace tak není možná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru.

Doporučení

  • K otevření některých souborů je zapotřebí speciálního programového vybavení. PDF dokumenty lze číst například v Adobe Acrobat Readeru > https://get.adobe.com/cz/reader/ . DOC, XLS, PPT soubory je možné otevřít v aplikaci Libre Office > https://cs.libreoffice.org/download/download/
  • Některé prvky webových stránek jsou nadefinovány tak, aby uživatele přesměrovaly na webové stránky služeb třetích stran. Z důvodů využití jiných technologií pro sdílení multimediálního obsahu webových stránek.

Pokud je pro vás text obtížně čitelný, k jeho zvětšení můžete použít nástroje vašeho prohlížeče. Design stránek je responzivní a obsah se přizpůsobí Vaší obrazovce.

V nejběžnějších moderních prohlížečích (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) lze text zvětšit současným zvolením Ctrl++ a zmenšit Ctrl+-. K původní velikosti se lze vrátit pomocí Ctrl+0, nebo Ctrl+*. V Safari na OS X použijte místo Ctrl klávesu Command (⌘)

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14. února 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pro zpětnou vazbu, prosím kontaktujte provozovatele webových stránek na emailové adrese: trojanova@dozpbrtniky.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte.

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Seznam důležitých dokumentů

Další doplňující informace

Usnadnění

Při tisku stránek se na výstupní zařízení posílá verze bez zbytečných barev a zdobné grafiky z velké části využívající základního formátování vestavěného v prohlížečích, mírně upraveného do konečné podoby doplňkem CSS. Pomocí CSS jsou také po volbě odkazu „Vytisknout“ v orientační nabídce volitelně z tisku vyloučeny ty části stránek, které nemají v tiskové verzi smysl (menu, formuláře, atd.). Volitelnost vyžaduje podporu Java Skriptu, v opačném případě se nevolitelně tiskne pouze smysluplný obsah.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách: