Úvod

Věříme ve smysl naší práce
Mgr. Ilona Trojanová, ředitelka
Rychlý kontakt
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.

Úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje

Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

Vážení spoluobčané,

Ústecký kraj spravuje téměř sto čtyřicet příspěvkových organizací, jejichž posláním je zajišťovat kvalitní a profesionální služby na vysoké úrovni. Našim klientům se snažíme poskytnout taková zařízení a služby, která nesplňují jen vysoké standardy, ale zároveň se snažíme, aby se v našich zařízeních lidé cítili bezpečně, příjemně, zkrátka jako doma. I proto Ústecký kraj dle svých možností investuje finanční prostředky do jejich další modernizace. Jde nám mimo jiné o to, aby se tato zařízení v čase dále rozvíjela i rozšiřovala.

Poskytování péče klientům v sociálních zařízeních je činnost obdivuhodná a záslužná. Všichni zaměstnanci, bez ohledu na jejich pracovní náplň, vynakládají maximální úsilí, aby se zde klienti cítili dobře, byli spokojení, aby měli péči, kterou si zaslouží, a to mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností, ve svém volném čase. Jsem proto přesvědčený, že čas, kteří klienti v našich příspěvkových organizacích poskytujících sociální služby prožijí, pro ně bude čas plný příjemných chvil.

Věřím, že v našich zaměstnancích najdete obrovskou podporu a že Vám naše zařízení poskytnou vše, co hledáte a potřebujete.

Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Vítejte

Domov Brtníky, p. o. (dále jen Domov) je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a je poskytovatelem pobytových sociálních služeb – Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a Chráněné bydlení (CHB). Nachází se v obci Staré Křečany, v části Brtníky, v lokalitě Šluknovského výběžku v Ústeckém kraji.

Domov je zapojen do změnových procesů v rámci transformace a humanizace pobytové sociální služby, kdy dle schváleného transformačního plánu zřizovatelem dochází k postupnému snižování kapacity pobytové služby DOZP z původních 71 lůžek na konečných 46 lůžek ve prospěch pobytové služby CHB na konečných 25 lůžek. Služba DOZP bude postupně humanizována vznikem „běžných domácností“ o maximálním počtu 6 lůžek na domácnost s jedno maximálně dvou lůžkovými pokoji, kuchyní, obývacím pokojem a sociálním zázemím v bezbariérovém objektu. Zároveň probíhá školení zaměstnanců v přímé péči s důrazem a podporou na poskytování služby uživatelům s ohledem na individuální přístup, na rozvíjení či udržení schopnosti sebeobsluhy, začleňování do komunity.

Sociální pobytová služba DOZP o kapacitě 52 lůžek je poskytována ve čtyřech objektech v obci Brtníky. Objekty, ve kterých je poskytována sociální služba DOZP prošla dílčí rekonstrukcí (č. p. 278), úplnou rekonstrukcí (č. p. 118) či prochází celkovou rekonstrukcí (č. p. 122) za účelem naplnění vize poskytovatele, což je poskytování služby v přirozeném prostředí běžných domácností o maximálním počtu 6 lůžek na domácnost. V roce 2018 byla ukončena rekonstrukce objektu č. p. 118, která byla realizována zřizovatelem poskytovatele, Ústeckým krajem, za finanční podpory evropského dotačního titulu. Rekonstrukcí vzniklo bezbariérové prostředí tří domácností. V těchto třech domácnostech jsou ubytováni uživatelé služby DOZP v jedno a dvoulůžkových pokojích a žijí v "běžné" domácnosti pro maximálně šest uživatelů. Domácnosti jsou koncipovány v souladu s Doporučeným metodickým pokynem MPSV k zajištění materiálně technického zázemí pobytové sociální služby. V současné době je realizována úplná rekonstrukce objektu č. p. 122, zde bude od září 2021 poskytována služba DOZP ve čtyřech domácnostech o celkové kapacitě 18 lůžek v bezbariérovém prostředí. V tomto objektu bude poskytována služba DOZP uživatelům vyžadujícím vysokou míru podpory. Celková rekonstrukce je investiční akcí zřizovatele, Ústeckého kraje. Služba DOZP je poskytována dospělým ženám a mužům s mentálním postižením, případně kombinovaným postižením. Uživatelé jsou ubytováni v jedno, dvou, tří a v současné době ještě i čtyřlůžkových pokojích, což bude změněno po rekonstrukci č. p. 122, kdy v rámci celé služby DOZP dojde i k snížení kapacity tak, aby byla poskytována v rámci domácností s jedno až dvoulůžkovými pokoji.

Od roku 2013 poskytujeme službu – Chráněné bydlení, kdy postupně rozšiřujeme kapacitu této služby snižováním kapacity služby DOZP. V současné době je kapacita služby CHB 19 lůžek. Služba CHB je poskytována dospělým ženám a mužům s lehkým mentálním postižením, s potřebou nižší míry podpory v pronajatých bytech v Rumburku.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací