Naši sponzoři

Pan Ota Prouza, klient naší služby, je finančně podporován donátorkami, paní Terezií Zemánkovou, Ph.D. a paní Doc. MgA. Ivanou Brádkovou, propagátorkami umění „brut art“, kam je výtvarná tvorba pana Prouzy výtvarnicemi zařazena. Obě dámy přislíbily podporu jeho tvorby včetně možné prezentace jeho děl v rámci jimi realizovaných výstav.

Brut art: „Jde o díla vytvořená osobami, které nejsou dotčeny uměním a kulturou. Napodobování se u nich tedy, na rozdíl od intelektuálů, vyskytuje jen nepatrně nebo vůbec. Vše – náměty, výběr materiálů, způsob podání, rytmus, rukopis atd. – vychází přímo z jejich nitra a nikoliv z šablon klasického či módního umění.“

Jean Dubuffet, L’art brut préféré aux arts culturels, 1949