Projekt

 

 

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Domova Brtníky, p. o.

Číslo projektu:                  CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007556

Doba realizace:                 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Schválená částka:            1.189.870,- Kč (z toho 5% vlastní zdroje)

Od dubna letošního roku začala realizace projektu zaměřená na odborný rozvoj poskytovaných služeb DOZP a CHB a vzdělávání zaměstnanců těchto služeb. V první fázi projektu probíhalo zapojení realizačního týmu a seznámení s podrobným obsahem projektu. A od května již mohli započít naplánované aktivity projektu. Proběhly přípravy na plánované audity kvality (cvičné inspekce) poskytovaných služeb a v červnu proběhla realizace obou cvičných inspekcí pod vedením zkušených inspektorek kvality. V následujících měsících budou probíhat konzultace k proběhlým cvičným inspekcím a jsou vybraná témata a termíny na vzdělávání pracovníků zmíněných sociálních služeb.

„Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Ústeckého kraje.“

Více o projektu se dozvíte pod tímto odkazem.