Domov pro osoby se zdravotním postižením

Klienti jsou ubytováni ve čtyřech z celkem pěti objektů domova. Pátým objektem je kuchyň s jídelnou, která slouží zároveň jako společenská místnost pro pořádání různých interních akcí (zábavy, společenské hry, kulturní vystoupení aj.).

V rámci transformace a humanizace sociální služby se nám podařilo docílit toho, že většina klientů je ubytována v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích. K ubytování slouží též další tři čtyřlůžkové pokoje na IV domácnosti v budově č. p. 119 pro imobilní klienty.

V objektu č. p. 119 jsou také terapeutické a společenské místnosti, včetně řemeslné, výtvarné a keramické dílny. V suterénu se kromě jiného nachází místnosti určené pro rehabilitační cvičení, včetně terapeutického bazénu. V podkroví této budovy se nachází administrativní prostory.

 Objekty, ve kterých je služba poskytována:

  • Brtníky č.p. 122
  • Brtníky č.p. 119
  • Brtníky č.p. 278
  • Brtníky č.p. 118

V roce 2017 –  2018 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu č. p. 118, která byla realizována zřizovatelem a spolufinancována z  Integrovaného regionálního operačního programu a byla ukončena v roce 2018. Celý objekt je bezbariérový,  vybaven bezbariérovým výtahem. Objekt slouží k bydlení 16 klientům v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a je situován do 3 samostatných domácností ve 3 NP.

Klienti si mohou vybavit své domácnosti dle svého přání, přizpůsobit svým představám (výzdoba, elektronika, rozložení nábytku aj.), základní vybavení pokojů zajišťuje poskytovatel služby.

Ošetřovatelská a zdravotní péče všech klientů je zajištěna zaměstnanci poskytovatele 24 hodin denně.

V rámci transformace a humanizace služby Domova Brtníky, p. o. došlo k 1. 1. 2018 ke snížení kapacity o 9 lůžek ve prospěch rozšíření kapacity Chráněného bydlení.

Dalších letech je plánovaná rekonstrukce objektu č. p. 122 s cílem humanizace prostředí.