Pokyny k vyplnění žádosti

Pokyny pro vyplňování žádosti o přijetí do Domova Brtníky, p. o.:

  • žádost, kterou naleznete v sekci „formuláře ke stažení“, musí podepsat zájemce o službu.  Pokud není zájemce o službu schopen podpisu, doložit toto potvrzením lékaře (k lékařské zprávě či do vyjádření praktického lékaře).
  • vyjádření praktického lékaře, které naleznete v sekci „formuláře ke stažení“, potvrzuje praktický lékař, či v době hospitalizace příslušný lékař lůžkového zařízení, kde je zájemce o službu hospitalizován
  • doložit vyjádření odborného  lékaře – psychiatra, popř. vyjádření dalšího odborného lékaře, pokud jej zájemce o službu navštěvuje
  • pokud byl žadatel o službu zbaven způsobilosti k právním úkonům, kopii o rozsudku o zbavení způsobilosti k právním úkonům
  • žádost o přijetí do Domova Brtníky, p. o. musí být vyplněna dle občanského průkazu zájemce o službu, či jeho rodného listu
  • vyplněnou žádost odešlete na adresu:
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Brtníky 119
407 60

Žádost lze též osobně předat na podatelně Domova Brtníky, p. o. Každá podaná žádost bude zaevidována pod jednacím číslem poskytovatele s datem přijetí.