Zaměstnávání klientů

Naším cílem je najít pro klienty, kterým to schopnosti a zdravotní stav umožňují, zaměstnání na volném trhu práce a máme velmi dobré výsledky. V současnosti na volném trhu práce zaměstnáno několik klientů. Při této aktivitě spolupracujeme s agenturou pro podporované zaměstnávání – Agenturou Pondělí, z.s.

Ti, kterým nelze zatím zajistit práci na volném trhu práce, jsou na tuto možnost připravováni v rámci uzavřené dohody o provedení práce u poskytovatele služby. V současnosti je jedna z klientek zaměstnána v DOZP na prac. smlouvu a 12 klientů na dohodu o provedení činnosti.

Někteří z klientů jsou zapojeni do programu sociální rehabilitace, kde se mají procvičit v dovednostech, které by jim měli usnadnit proces integrace.

Motivací klientů v tomto snažení jsou nejen vydělané peníze, ale i pocit uplatnění a zvýšení sebevědomí, proto chceme v tomto trendu pokračovat.