Rekreace

Naši klienti každoročně pravidelně jezdí na tuzemské i zahraniční rekreační pobyty. Při jejich výběru vycházíme z přání klientů, tak aby počet klientů byl nanejvýš 8, ale většinou je toto číslo i nižší. Doprovodný personál si klienti určují sami. Protože na rekreace jezdíme s běžnou populací lze ji považovat za součást integračního procesu.