Výtvarná dílna

Dvakrát až třikrát do týdne do DOZP zajíždí výtvarnice, která vede kroužek výtvarné činnosti, ten mezi klienty velmi oblíbený a proto není divu, že je hojně navštěvován jak ženami, ale i některými muži. Činnost se skládá z práce s papírem, modelovacími hmotami, sušinou apod., aby tvorba byla co nejpestřejší. Výrobky z dílny tvoří převážnou část výzdoby prostor domova a klienti se s nimi pravidelně zúčastňují i soutěží a výstav.