Zaměstnanci

Domov Brtníky, p.o. má 65,1 pracovních úvazků, včetně ředitelky domova, ekonoma, personalistky, depozitní účetní a majetkového referenta. Zaměstnanců v sociálním a zdravotnickém úseku je 39,1 úvazků (vedoucí úseků, sociální pracovník, pracovníci v přímé péči a zdravotní sestry). Další pracovní pozice zajišťující chod zařízení čítá 19 úvazků (údržba, prádelna, kuchyň). Zaměstnanci v přímé péči absolvují pravidelně týmovou supervizi. V rámci předcházení syndromu vyhoření a zkvalitňování výkonu se může každý zaměstnanec zúčastnit individuální supervize.

Zaměstnance podporujeme ve vzdělávání, a to formou účasti na různých seminářích a odborných kurzech. Na každém oddělení je zaměstnancům k dispozici počítač s připojením k internetu.

Organizační schéma