Historie

Ústav sociální péče v Brtníkách byl založen v roce 1961. Dle informací získaných od pamětníků, první klienti byli přijati dne 18. prosince 1961. V roce 1963 byla kapacita ústavu 70 dětí. Některé zde zůstaly až do věku dospělosti a jsou zde dosud.

Na otevření ústavu měly v té době největší zásluhu řádové sestry „Misijní sestry – Služebnice Ducha Svatého“. Zhruba v polovině 80. let musely sestry z ústavu odejít a stabilizace personálu trvala několik let.

Od roku 1995 je ústav příspěvkovou organizací. Do konce roku 2002 byl ve zřízovatelství Okresního úřadu Děčín, od 1. 1. 2003 je zřizovatelem Ústecký kraj. Pobytových služeb Domova Brtníky, p.o. mohou využívat potřební občané z celého Ústeckého kraje. Bližší informace jsou uvedeny v Katalogu sociálních služeb Šluknovského výběžku.